?!DOCTYPE html> N来了Q你的“新风”吹对了没?_陕西舒适美家住宅设施有限公?/title> <meta name="keywords" content="带梭哈的棋牌平台,天下棋牌平台,制作棋牌平台" /> <meta name="description" content="ͶͶ޹˾亲朋棋牌平台刷分棋牌平台制作棋牌平台机器人脚本国际棋牌平台,棋牌平台排行广东棋牌平台安徽棋牌平台完整版,棋牌平台2013棋牌平台网络棋牌平台代理" /> <link href="/css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/css/article.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/js/jquery-1.9.1.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="/js/jquery.superslide.2.1.1.js" type="text/javascript"></script> <script src="/js/tool.js" type="text/javascript"></script> <link rel="canonical" href="http://www.vywp.icu/"/> <link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="https://m.ihemei.com/article.php?id=12300" /> <link href="/css/article_add.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <script type="text/javascript" src="/js/jquery-1.9.1.min.js"></script><script type="text/javascript" src="/js/jquery.json.js"></script> <div class="header"><div class="header"> <div class="head_t cf2"> <a href="/" class="logo"><img src="/images/logo.png" alt="西安壁挂?西安地暖,西安暖气? /></a> <img src="/images/logo_ins.png" alt="x舒适美?让生zL舒适!" class="logo_ins" /> <div class="l"> <form id="searchForm" class="searchBox" name="searchForm" method="get" action="/plus/search.php" onSubmit="return checkSearchForm()"> <input type="hidden" name="typeVal" id="typeVal" value="1"> <input type="hidden" name="typeid" value="1"> <div class="head_search_box"> <div class="search_sel js_sel_box"> <div class="search_sel_tit js_sel_tit">关键?i></i></div> </ul> </div> <input type="text" name="q" placeholder="误入关键字..." class="head_search_text" /> <input type="submit" value="搜烦" class="head_search_btn" /> </div> </form> </div> <a rel="nofollow" href="tel:400-108-2007" class="contact_tel"><img src="/images/contact_tel.png" alt="舒适美家服务电?4001082007" /></a> </div> <script type="text/javascript"> <!-- function checkSearchForm() { if(document.getElementById('keyword').value) { return true; } else { alert("误入搜索关键词Q?); return false; } } jQuery(".search_sel_list li").click(function(){ var typeVal=jQuery(this).data("type"); jQuery("#typeVal").val(typeVal); if(typeVal=='3'){ jQuery("#searchForm").attr("action","/plus/search.php"); }else if(typeVal=='2'){ jQuery("#searchForm").attr("action","/plus/search.php"); }else{ jQuery("#searchForm").attr("action","/plus/search.php"); } //alert(jQuery(this).data("type")); }); --> </script> <div class="h_nav_wrap"> <div class="category_box i_category_box"> <h2><a href="javascript:void(0)" class="category_tit">U上展示pȝ<em></em></a></h2> <div class="category_down"> <ul class="category_nav"> <h3><a href="/tf/cainuan/" class="category_01" data-index="01">中央采暖pȝ</a></h3> <h3><a href="/tf/jinshui/" class="category_02" data-index="02">中央净水系l?/a></h3> <h3><a href="/tf/xinfeng/" class="category_03" data-index="03">中央新风pȝ</a></h3> <h3><a href="/tf/kongdiao/" class="category_04" data-index="04">中央Ipȝ</a></h3> <h3><a href="/tf/xichen/" class="category_05" data-index="05">中央吸尘pȝ</a></h3> <h3></h3> <h3><a href="/tf/xianxiashitifuwudian/" class="category_07" data-index="07">U下实体服务</a></h3> </ul> <div class="category_sec_wrap"> <div data-index="01" class="category_sec_box has_category_pic" style="display: none;"> <div class="category_sec"> <div class="bird_cate"> <p>产品分类</p> <ul> <li class='wth20'><a href='/tf/cainuan/bigualu/'>壁挂?/a></li> <li>|</li> <li class='wth20'><a href='/tf/cainuan/nuanqipian/'>暖气?/a></li> <li>|</li> <li class='wth20'><a href='/tf/cainuan/dinuanguan/'>地暖?/a></li> <li>|</li> <li class='wth20'><a href='/tf/cainuan/fenshuiqi/'>分水?/a></li> <li>|</li> <li class='wth20'><a href='/tf/cainuan/cainuantaocan/'>其他辅材</a></li> <li>|</li> </ul> </div> <div class="bird_cate bird_top20"> <p>品牌推荐</p> <ul> <li class='wth20'> 依玛</li> <li>|</li><li class='wth20'>来保?/li> <li>|</li><li class='wth20'>柏锐?/li> <li>|</li><li class='wth20'>意塔?/li> <li>|</li><li class='wth20'>N?/li> </ul> </div> </div> </div> <div data-index="02" class="category_sec_box has_category_pic" style="display: none;"> <div class="category_sec"> <div class="bird_cate"> <p>产品分类</p> <ul> <li class='wth20'><a href='/tf/jinshui/qzgl/'>前置qo</a></li> <li>|</li> <li class='wth20'><a href='/tf/jinshui/rsj/'>中央净?/a></li> <li>|</li> <li class='wth20'><a href='/tf/jinshui/csj/'>中央软水</a></li> <li>|</li> <li class='wth20'><a href='/tf/jinshui/jsj/'>U水?/a></li> <li>|</li> <li class='wth20'><a href='/tf/jinshui/zyj/'>直饮?/a></li> <li>|</li> <li class='wth20'><a href='/tf/jinshui/qwjs/'>中央净水系l?/a></li> <li>|</li> </ul> </div> <div class="bird_cate bird_top20"> <p>品牌推荐</p> <ul> <li class='wth20'>滨特?/li> <li>|</li> </ul> </div> </div> <div data-index="03" class="category_sec_box has_category_pic" style="display: none;"> <div class="category_sec"> <div class="bird_cate"> <p>产品分类</p> <ul> <li class='wth20'><a href='/tf/xinfeng/gj/'>柜机</a></li> <li>|</li> <li class='wth20'><a href='/tf/xinfeng/bgj/'>壁挂?/a></li> <li>|</li> <li class='wth20'><a href='/tf/xinfeng/ddj/'>吊顶?/a></li> <li>|</li> </ul> </div> </div> </div> <div data-index="04" class="category_sec_box has_category_pic" style="display: none;"> <div class="category_sec"> <div class="bird_cate"> <p>产品分类</p> <ul> <li class='wth20'><a href='/tf/kongdiao/kttc/'>风管?/a></li> <li>|</li> <li class='wth20'><a href='/tf/kongdiao/dlj/'>多联?/a></li> <li>|</li> <li class='wth20'><a href='/tf/kongdiao/fgj/'>水机</a></li> <li>|</li> <li class='wth20'><a href='/tf/kongdiao/kongqiyuanrebeng/'>I气源热?/a></li> <li>|</li> </ul> </div> <div class="bird_cate bird_top20"> <p>品牌推荐</p> <ul> <li class='wth20'>U克</li> <li>|</li> <li class='wth20'>芬尼</li> <li>|</li> </ul> </div> </div> </div> <div data-index="05" class="category_sec_box has_category_pic" style="display: none;"> <div class="category_sec"> <div class="bird_cate"> <p>产品分类</p> <ul> <li class='wth20'><a href='/tf/xichen/syxcxt/'>商用吸尘</a></li> <li>|</li> <li class='wth20'><a href='/tf/xichen/jyxcxt/'>家用吸尘</a></li> <li>|</li> </ul> </div> <div class="bird_cate bird_top20"> <p>品牌推荐</p> <ul> <li class='wth20'>爱尔?/li> </ul> </div> </div> </div> <div data-index="07" class="category_sec_box has_category_pic" style="display: none;"> <div class="category_sec"> <div class="bird_cate"> <ul> <li class='wth20'><a href='/tf/shushizhinan/xianxiafuwu/'>舒适家居展?/a></li> <li>|</li> <li class='wth20'><a href='/tf/shushizhinan/xianxiafuwu/'>南大明宫?/a></li> <li>|</li> <li class='wth20'><a href='/tf/shushizhinan/xianxiafuwu/'>各地代理</a></li> <li>|</li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div data-index="08" class="category_sec_box has_category_pic" style="display: none;"> <div class="category_sec"> <div class="ktall"> <div class="kttop"> <div class="kttop_l"> <img src="/images/tubiao.png" style="float:left; margin-top:8px;"/> <p style="float:left;margin:8px 5px;">视频分类</p> </div> <div class="kttop_r"></div> </div> <div class="ktlist"> <ul> <li><a href="voide_study-type-1.html">中央采暖pȝ</a></li> <li><a href="voide_study-type-2.html">中央Ipȝ</a></li> <li><a href="voide_study-type-3.html">中央新风pȝ</a></li> <li><a href="voide_study-type-4.html">中央热水pȝ</a></li> <li><a href="voide_study-type-5.html">净水处理系l?/a></li> <li><a href="voide_study-type-6.html">家居pȝ</a></li> </ul> </div> <div class="kttop2" style="clear:both;"> <div class="kttop_l"> <img src="/images/tubiao.png" style="float:left; margin-top:8px;"/> <p style="float:left;margin:8px 5px;">学习视频</p> </div> </div> <div class="ktbottom"> <ul> <li><a href="voide_study-id-16.html">国滨特水处理 全屋净水系l?/a></li> <li><a href="voide_study-id-15.html">Ƨ洲柏锐克集团公?PPR?/a></li> <li><a href="voide_study-id-14.html">意大利依?IMMERGAS 集团Q温暖h在生z?/a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div data-index="09" class="category_sec_box has_category_pic" style="display: none;"> </div> </div> </div> </div><ul class="h_nav"> <li id="nav_hover01" class='reds'><a href="/">首页</a></li> <li id="nav_hover02" ><a href="/tf/shushimeijia/">舒适美?em></em></a> <dl> <dd> <div class="n1"><a href="/tf/shushimeijia/">公司?/a></div> <div class="n1"><a href="/tf/tuanduifengcai/">团队风采</a></div> <div class="n1"><a href="/tf/fazhanlicheng/">发展历程</a></div> <div class="n1"><a href="/tf/pinpairongyu/">品牌荣誉</a></div> </dd> </dl> </li> <li id="nav_hover03" ><a href="/tf/chanpinzhongxin">舒适家?em></em></a> <dl> <dd> <div class="n1"><a href="/tf/cainuan">采暖</a></div> <div class="n1"><a href="/tf/jinshui">净?/a></div> <div class="n1"><a href="/tf/xinfeng">新风</a></div> <div class="n1"><a href="/tf/kongdiao">I</a></div> <div class="n1"><a href="/tf/xichen">吸尘</a></div> </dd> </dl> </li> <li id="nav_hover04" ><a href="/tf/shushizhinan/">舒适指?em></em></a> <dl> <dd> <div class="n1"><a href="/tf/anlizhanshi/">案例展示</a></div> <div class="n1"><a href="/tf/shushizhinan/xianxiafuwu/">U下服务</a></div> </dd> </dl> </li> <li id="nav_hover05" ><a href="/tf/xinfengtaocan/">舒适定?em></em></a> <dl> <dd> <div class="n1"><a href="/tf/cainuantaocan/">采暖套餐</a></div> <div class="n1"><a href="/tf/jingshuitaocan/">净水套?/a></div> <div class="n1"><a href="/tf/shushijiajixitong/">吸尘套餐</a></div> <div class="n1"><a href="/tf/xinfengtaocan/">新风套餐</a></div> <div class="n1"><a href="/tf/xinfengtaocan/kongdiaotaocan/">I套餐</a></div> </dd> </dl> </li> <li id="nav_hover06" ><a href="/tf/zixunzhongxin/">资讯中心<em></em></a> <dl> <dd> <div class="n1"><a href="/plus/list.php?tid=32">公司动?/a></div> <div class="n1"><a href="/tf/xingyedongtai/">行业动?/a></div> <div class="n1"><a href="/tf/zixunzhongxin/shushiketang/">舒适课?/a></div> </dd> </dl> </li> <li id="nav_hover06" ><a href="/tf/lianxiwomen/">联系我们<em></em></a> <dl> <dd> <div class="n1"><a href="/tf/fuwuzhongxin/">服务中心</a></div> <div class="n1"><a href="/tf/zhaoshangjiameng/">招商加盟</a></div> <div class="n1"><a href="/tf/chengpinyingcai/">诚聘英才</a></div> </dd> </dl> </li> </ul> <div class="box_pc"> <img class="position" src="/images/erweima.jpg"/ alt="x舒适美家微? /> <img class="position" src="/images/erweima.jpg"/> </div> </div> </div> </div> <p align='center'><img src="/images/ny.jpg" width="1920" height="350"></p> <div class="w clearfix" style="position:relative;"> <div id="public_14_21_1" class="t10"></div> <div class="crumb"> 当前位置: <a href='http://www.vywp.icu/'>主页</a> > <a href='/tf/zixunzhongxin/'>资讯中心</a> > <a href='/tf/xingyedongtai/'>行业动?/a> > </div> <div class="left" > <div id="detail"> <h1> N来了Q你的“新风”吹对了没? </h1> <div class="info"> <div class="fl"><span>2018-12-22<br> 来源Q?a href="" title="">未知 </a></span></div> <div class="fr"><span><em id="viewnum"><script src="/plus/count.php?view=yes&aid=29&mid=1" type='text/javascript' language="javascript"></script></em>人关?div class="bdsharebuttonbox"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more"></a><a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分n到QQI间"></a><a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分n到新微?></a><a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分n到腾讯微?></a><a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="分nCh人网"></a><a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分n到微?></a></div> <script>window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"0","bdSize":"16"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];</script></span></div> <div style="width:100%;"> </div> </div> <div class="summary"> <div><strong>[D]</strong>十三五开局之年的两会时_京|冀及周?3个城市传来消息:N再次来袭。我们不发问,NZL间歇性发作?N每次我们只能{风来?对于室外I气ȝQ政府也在努?.. </div> </div> <div class="content"> <div>  “十三?rdquo;开局之年?ldquo;两会旉”Q京z冀及周?3个城市传来消息:“N再次来袭”。我们不发问,NZL“间歇性发?rdquo;Q难道每ơ我们只?ldquo;{风?rdquo;Q对于室外空气治理,政府也在努力Q发展公׃通、R辆限行、关闭污染严重的工厂Q甚?ldquo;Zؓ”刉?ldquo;APEC?rdquo;Q无论怎样Q我们看C政府ȝI气污染的决心和实际行动。可是,室内I气污染同样严重Q这个难题又该如何应对?在祛除雾霄战役中,“新风”I竟如何吹?</div> <div>  </div> <div>  N天又来了Q大家似乎还是不知所措,N对健L竟有什么媄响也q没有概念,比如QPM2.5数值显然已l?00+了,大部分的人外出时依然没有佩戴防护口罩Q很多h_我知道,N天尽量减户外活动,那么室内I气质量׃观吗Q对于如何保证室内环境的健康问题Q更是一知半解?/div> <div>  </div> <div>  N天又来了Q也有部分h有意识去防范、解冻I大部分会选择在各大电商^台搜索关键字后盲目抢购所谓的“I气净化器”。销量记录被不断h的空气净化器Q能够解军_内空气污染的问题吗?{案q非那么单?/div> <div>  </div> <div>  那么Q什么样的品能够让我们避开NQ真正n受健L室内I气质量Q?/div> <div>  </div> <div>  建筑新风pȝQ即我们通常所说的建筑通风pȝQ新风系l)Q是实现室内环境健康和舒适的主要手段。新风对于徏{来说是必不可少的,因ؓ新鲜清洁的空气对于n体健康和生活品质非常重要。GB/T18883《室内空气质量标准》规定住宅和办公建筑的新风量?0m3/Qh·人)Q公共场所卫生标准中根据各U不同的建筑要求新风量ؓ20-30m3/Qh·人)Q暖通空调设计规范等标准也详l规定了新风量的要求?/div> <div>  </div> <div>  目前Q市Z新风pȝ的分cM要有Q?、按照气组l分c,新风pȝ分ؓ单向新风系l与双向新风系l?、按室内压力分类Q分为正压新风系l、负压新风系l;3、按换热cd分类Q分为全热热交换新风pȝ和显热热交换新风pȝQ?、按L的安装位|分c,分ؓ吊顶式、窗式、壁挂、柜机等。主要以吊顶式ؓ丅R?/div> <div>  </div> <div>  那么有h会问Q既然新风系l已l很成熟了,直接加净化装|是不是可以了Q传l的单向新风系l以及负压新风系l,常常采用自然q风的送风方式Q新风不l处理,直接送入室内。这UŞ式的新风pȝQ无法增讄气净化装|,不能形成新风净化系l?/div> <div>  </div> <div>  新风pȝ是将室内的污染物排出到室外,q将室外的空气引q室内,实现室内外空气的24时循环Q不断ؓ室内送入新鲜、洁净的空气,解决室内二氧化碳标的问题。空气净化器是在密闭的空间内Q对室内现有的空气进行@环净化处理?/div> <div>  </div> <div>  另外Q更加需要我们注意的一ҎQ舒适家居系l中的新风系l应该与Ipȝ、供暖系l、除系l等l合hQ一h创造健店舒适的室内环境?/div> <div>  </div> <div>  面对如此之大的蓝市场,呼吁行业人士不仅仅要重视产品技术的提升Q更要研I如何将q方面的理念传递给l端用户Q让更多的h懂得什么才是健L室内环境?/div> <div>  </div> <div>  抛开新风pȝ的优性,单凭N话题的反复发作,p很多人看好新风这?ldquo;大蛋p?rdquo;Q基于此Q很多h开始纷Uh滩。但都面临着一个共同的困惑Q作Z个新兴行业,如何做营销Q这是很多代理商、经销商以及厂安面的问题。要回答好这个问题,新风行业一斚w要严格把控品的质量Q另外一点,研究如何新风理念传递给l端用户Q也是非帔R要的事情?/div> <div>  </div> <div>  我们_在技术应用与产品pȝ推广来说Q我们要新风系l的效果攑֜大的舒适家居领域中d考核。其实在市场推广中也是一L道理Q借助已经非常成熟的供暖、制冗净水等渠道Q去做系l集成和品牌捆绑Q站在舒适家居的高度d诉终端用户什么是健康、舒适的室内环境Q这栯比单打独斗去推一个新风品好得多?/div> <div>  </div> <div>  </div> </div> <div class="bird_common"> <p align='center'> </p> </div> </div> <div class="m links-a" style="width:100%;display:table;"> <div class="mc"> </div> </div> <div class="m" style='margin-top:10px;display:table;'> <a href="/goods-2433.html"><img src='/picture/1hd.jpg' style='width:100%;'/></a> </div> <div class="m" style="width:100%;display:table;"> <div class="mt"> <h2>工程案例</h2> </div> <div class="anli"> <ul> <li><a href='/tf/anlizhanshi/58.html' ><img src='/uploads/allimg/181225/1-1Q225124T00-L.jpg' /></a> <p><a href='/tf/anlizhanshi/58.html' >试</a></p> </li> <li><a href='/tf/anlizhanshi/57.html' ><img src='/uploads/allimg/181225/1-1Q2251240180-L.jpg' /></a> <p><a href='/tf/anlizhanshi/57.html' >试</a></p> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="right"> <div id="public_14_183_1" class="allad"> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr><td><a href='https://www.ihemei.com/category-3-b0.html' target='_blank'><img src='/picture/1450821630907436965.jpg' alt='恩科新风 中央新风pȝ' width='300' height='250' border='0' /></a></td></tr> </table> <div class="blank"></div> <div class="m taocan"> <h2 style='height:34px;border-top:solid 3px #2b2b2b;border-bottom:solid 1px #ddd;font-size:16px;line-height:34px;font-weight:bold;'>文章推荐</h2> <ul class='bird_article'> <li> <em> <img src='/uploads/allimg/190107/091F9A14-0-lp.jpg'> </em> <em style='width:190px;padding-left:10px;'> <a href="/tf/zixunzhongxin64.html" style='line-height:25px;height:25px;' title="<font color='#333333'>依玛新品发布会暨2018陕西l销</font>" ><font color='#333333'>依玛新品发布会暨2018陕西l销</font></a> </em> </li> <li> <em> <img src='/uploads/allimg/181215/1-1Q215164G80-L.jpg'> </em> <em style='width:190px;padding-left:10px;'> <a href="/tf/xingyedongtai/29.html" style='line-height:25px;height:25px;' title="N来了Q你的“新风”吹? >N来了Q你的“新风”吹?/a> </em> </li> <li> <em> <img src='/uploads/allimg/181218/181220/1-1Q220093949142.jpg'> </em> <em style='width:190px;padding-left:10px;'> <a href="/tf/zixunzhongxin/shushiketang/2018/1220/32.html" style='line-height:25px;height:25px;' title="安Z么少不了中央吸尘p? >安Z么少不了中央吸尘p?/a> </em> </li> <li> <em> <img src='/uploads/allimg/181220/1-1Q220093T00-L.jpg'> </em> <em style='width:190px;padding-left:10px;'> <a href="/tf/zixunzhongxin/shushiketang/2018/1220/31.html" style='line-height:25px;height:25px;' title="I使用的常见故障原因及? >I使用的常见故障原因及?/a> </em> </li> </ul> </div> <div class="m taocan"> <div class="mt"> <h2>_֓推荐</h2> <div class="extra"><a href="/category-4-b0.html" title="更多" >更多</a></div> </div> <div class="mc"> <ul> <li> <a href="/tf/cainuan/bigualu/38.html" title="依玛壁挂炉商用冠军系?5/5" ><img alt="依玛壁挂炉商用冠军系?5/5" src="/uploads/190520/190520/1-1Z52013513I26.jpg" width="85" height="70" class="err-product" data-bd-imgshare-binded="1"></a> <div class="tit"><a href="/tf/cainuan/bigualu/38.html" title="依玛壁挂炉商用冠军系?5/5" >依玛壁挂炉商用冠军系?5/5</a></div> </li> <li> <a href="/tf/jinshui/59.html" title="滨特Fpd直饮净水器" ><img alt="滨特Fpd直饮净水器" src="/uploads/190802/190802/190802/1-1ZP21649514b.jpg" width="85" height="70" class="err-product" data-bd-imgshare-binded="1"></a> <div class="tit"><a href="/tf/jinshui/59.html" title="滨特Fpd直饮净水器" >滨特Fpd直饮净水器</a></div> </li> <li> <a href="/tf/jinshui/60.html" title="滨特GRO450P/475P家用U水? ><img alt="滨特GRO450P/475P家用U水? src="/uploads/190802/190802/190802/1-1ZP216442KF.jpg" width="85" height="70" class="err-product" data-bd-imgshare-binded="1"></a> <div class="tit"><a href="/tf/jinshui/60.html" title="滨特GRO450P/475P家用U水? >滨特GRO450P/475P家用U水?/a></div> </li> <li> <a href="/tf/jinshui/63.html" title="滨特纯智品pdROM7000WSU水" ><img alt="滨特纯智品pdROM7000WSU水" src="/uploads/190802/190802/190802/1-1ZP216421ND.jpg" width="85" height="70" class="err-product" data-bd-imgshare-binded="1"></a> <div class="tit"><a href="/tf/jinshui/63.html" title="滨特纯智品pdROM7000WSU水" >滨特纯智品pdROM7000WSU水</a></div> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="bottom_link_box"><div class="mw"> <div class="bottom_help"> <dl> <dt><a href="/tf/chanpinzhongxin/">产品中心 </a></dt> <dd> <a href="/tf/cainuan/" rel="nofollow">中央采暖pȝ</a> </dd> <dd> <a href="/tf/jinshui/" rel="nofollow">中央净水系l?/a> </dd> <dd> <a href="/tf/xinfeng/" rel="nofollow">中央新风pȝ</a> </dd> <dd> <a href="/tf/kongdiao/" rel="nofollow">中央Ipȝ</a> </dd> <dd> <a href="/tf/xichen/" rel="nofollow">中央吸尘pȝ</a> </dd> </dl> <dl> <dt><a href="/tf/xinfengtaocan/">舒适定?</a></dt> <dd> <a href="/tf/cainuantaocan/" rel="nofollow">采暖套餐</a> </dd> <dd> <a href="/tf/jingshuitaocan/" rel="nofollow">净水套?/a> </dd> <dd> <a href="/tf/shushijiajixitong/" rel="nofollow">吸尘套餐</a> </dd> <dd> <a href="/tf/xinfengtaocan/" rel="nofollow">新风套餐</a> </dd> <dd> <a href="/tf/xinfengtaocan/kongdiaotaocan/" rel="nofollow">I套餐</a> </dd> </dl> <dl> <dt><a href="/tf/shushimeijia/">舒适美?</a></dt> <dd> <a href="/tf/shushimeijia/" rel="nofollow">公司?/a> </dd> <dd> <a href="/tf/tuanduifengcai/" rel="nofollow">团队风采</a> </dd> <dd> <a href="/tf/fazhanlicheng/" rel="nofollow">发展历程</a> </dd> <dd> <a href="/tf/pinpairongyu/" rel="nofollow">品牌荣誉</a> </dd> </dl> <div class="bottom_tel bottom_line"><img src="/images/bottom_tel.png" alt="舒适家居咨询电? /></div> <div class="bottom_code bottom_line"> <dd>服务热线Q?00-899-9098 029-85498281 </dd> <dd>售后电话Q?29-88626130 </dd> <dd>服务微信Pssmj2004 </dd> <dd>地址Q西安市雁塔区翠华南?08L泰大??/dd> </div> </div> <dl class="friend_link cf2"> <dt class="friend_link_tit">友情链接Q?/dt> <dd class="tc"> </dd> </dl> </div></div> <div class="footer" id='bird_footer_fl'> <div class="mt_10"> <a href="/article-329.html" rel="nofollow">关于我们</a> <span class="arrow_5">|</span> <a href="/article_keyword.html" >服务中心</a> <span class="arrow_5">|</span> <a href="/ruzhu.php" rel="nofollow">招商加盟</a><span class="arrow_5">|</span> <a href="/article-361.html" rel="nofollow">人才招聘</a> </div> <div class="mt_10"> Copyright © 陕西舒适美家住宅设施有限公?版权所?<a href="http://www.beian.miit.gov.cn/" rel="nofollow">陕ICP?9023584?</a> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1275758601'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s5.#/stat.php%3Fid%3D1275758601%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> </div> </div> <script> $(function() { // 悬QH口 $(".yb_conct").hover(function() { $(".yb_conct").css("right", "5px"); $(".yb_bar .yb_ercode").css('height', '200px'); }, function() { }); // q回剙 $(".yb_top").click(function() { $("html,body").animate({ 'scrollTop': '0px' }, 300) }); }); </script> <div class="yb_conct"> <div class="yb_bar"> <ul> <a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2020780388&Menu=yes"><img class="hd_qr" src="/images/weixin.png" width="120" /></a> <li class="yb_top">q回剙</li> </ul> </div> </div> <a href="http://www.vywp.icu/"><span class="STYLE1">2013ƽ̨</span></a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <a href="http://www.ypumvp.icu">ҳϷԴ</a> <a href="http://www.pevcpp.com.cn">۬</a> <a href="http://www.bedarl.icu">ͼȫ</a> <a href="http://www.nqqmps.icu">ʱʱʽ</a> <a href="http://www.hwzgpk.com.cn">ʱʱƽ̨</a> <a href="http://www.fqooiw.icu">ʱʱ↑</a> <a href="http://www.wwlqrk.icu">ȫƻֻ</a> <a href="http://www.dqsryf.icu">ܳpk10ƻ</a> <a href="http://www.tierlm.icu">ʱʱʺļɷ</a> <a href="http://www.vdgueg.cn">ʮһҪƼ</a> <a href="http://www.twgnwu.icu">˹ƹ</a> <a href="http://www.irlqdz.cn">ǿʱʱͼ</a> <a href="http://www.aazagd.icu">Ʊվаͬ</a> <a href="http://6084560.com.cn">pk10app</a> <a href="http://www.dryklb.icu">pk10ƻĸð?</a> <a href="http://www.jqhhvj.icu">Ѷֲַapp</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>